ทัวร์ Beijing Deluxe
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมหาอำนาจในเอเชีย ที่มีประชากรมากที่สุด
ทัวร์
Beijing Deluxe
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
8-12 มี.ค. 61 / 2-6 เม.ย. 61 / 17-21 พ.ค. 61

ปักกิ่ง - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน จ้ตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หอสักการะฟ้าเทียนถัน วัดลามะ - พระราชวังฤดูร้อน - ชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - สุสาน 13 กษัตริย์ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง -ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

n/a

จัตรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้าม -หอสักการะฟ้าเทียนถัน

n/a

วัดลามะ -พระราชวังฤดูร้อน -ชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติปักกิ่ง

n/a

กำแพงเมืองจีน -สุสาน 13 กษัตริย์

n/a

ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย -กรุงเทพฯ

n/a

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top