ทัวร์ สวิสเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยวตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน”
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยวตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน”
ทัวร์
สวิสเซอร์แลนด์ ท่องเที่ยวตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน”
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
27 ก.พ. - 06 มี.ค. 61 / 06-13 เม.ย. 61 / 30 เม.ย. - 7 พ.ค. 61/ 3-10 ก.ค. 61 / 5-12 ส.ค. 61

ริค - รถรางไต่เขาอูทิลแบค - น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น - ทะเลสาบวิสเนา - ภูเขาริกิ - ชิมไวน์ แองเกิลเบิร์ค - ยอดเขาทิสลิส เที่ยวชมเมืองเบิร์น - ทะเลสาบเมืองทูน - ล่องเรือสู่เมืองสเปี้ยซ พิพิธภัณฑ์บาเลนแบค - ชมการทำช็อตโกแลต

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพฯ - ซูริค

n/a

ซูริค -รถรางไต่เขาอูทิลแบค -น้ำตกไรน์

n/a

ลูเซิร์น -ทะเลสาบวิสเนา -ภูเขาริกิ -ชิมไวน์

n/a

แองเกิลเบิร์ค -ยอดเขาทิสลิส

n/a

เที่ยวชมเมืองเบิร์น -ทะเลสาบเมืองทูน -ล่องเรือสู่เมืองสเปี้ยซ

n/a

พิพิธภัณฑ์บาเลนแบค -ชมการทำช็อตโกแลต

n/a

ซูริค -กรุงเทพฯ

n/a

กรุงเทพฯ

n/a

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top