ทัวร์ The Rich Hong Kong
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านท่องเที่ยวฮ่องกง ดินแดนแห่งอาหารอร่อย พาไหว้พระขอพรเป็นศิริมงคลกับชีวิต
ทัวร์
The Rich Hong Kong
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
18-20 ก.พ. 61 / 11-13 มี.ค. 61 /1-3 เม.ย. 61 / 5-7 พ.ค. 61 / 24-26 มิ.ย. 61

พัก The Ritz Carlton ทุกคืน – เป๋ำฮื้อสด, กุ้งมังกร, หอยงวงช้ำง & ห่ำนย่ำง – วิคตอเรีย พีค – วัดหวังต้ำเซียน – สำนักชีฉีหลิน – วัดกังหัน เชกงหมิว – กระเช้ำคริสตัลสู่พระใหญ่

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง -จิบน้ำชายามบ่าย -จิมซาจุ่ย -ซีฟู๊ดสุดพิเศษ ณ หมู่บ้านชาวประมง

n/a

วัดหวังต้าเซียน -สำนักชีฉีหลิน -วัดกังหัน -เจ้าแม่กวนอิมริมหาด -ห่านย่างต้นตำหรับ

n/a

ชิมติ๋มซำจักรพรรดิ์ -กระเช้านองปิง -ไหว้พระใหญ่ -ช้อปปิ้ง Citygate Outlet -กรุงเทพฯ

n/a

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top