ทัวร์ Singapore Signature
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านสู่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ แต่มีความสะอาดและมีระเบียบ
ทัวร์
Singapore Signature
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง 2561
10-12 ก.พ. / 17-19 มี.ค. / 7-9 เม.ย. / 5-7 พ.ค. / 16-18 มิ.ย. / 14-16 ก.ค.

พัก 5 ดาว – เมนูเด่น Chili Crab, บัค กุ๊ต เต๊, ข้าวมันไก่สิงคโปร์ต้นตำหรับ – Fountain of Wealth - Singapore Flyer – Marina Bay Sand Casino – Garden by the Bay – สวนสัตว์สิงคโปร์ – เมอไลอ้อน – นมัสการพระเขี้ยวแก้ว – ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม – ช้อปปิ้งถนน Orchard

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

n/a

สวนสัตว์สิงคโปร์ -Marina Bay Sand

n/a

Singapore Flyer -Merlion Park -สักการะพระเขี้ยวแก้ว -ช้อปปิ้ง Orchard

n/a

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top