ทัวร์ Beijing Deluxe
บริษัท 50 Plus ขอนำเสนอทัวร์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว นำท่านท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมหาอำนาจในเอเชีย ที่มีประชากรมากที่สุด
ทัวร์
Beijing Deluxe
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
วันที่เดินทาง
9-12 ก.พ. 61 / 6-9 เม.ย. 61 / 29 เม.ย.-2 พ.ค. 61 / 10 ก.ค 61

ไทเป - ชมเมืองไทเป - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ - เปลี่ยนกะของทหาร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว - เมืองเก่าจิ่วเฟิ่น - หอรำลึกเจียงไคเช็ค - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ถนนคนเดินซีหมิงติง หมู่บ้านพื้นเมืองอูไหล - ช้อปปิ้งที่ถนนอูไหล

Download รายละเอียดทัวร์
Download รายละเอียดประกัน

กรุงเทพ - ไทเป - ชมเมืองไทเป - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ -เปลี่ยนกะของทหาร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน

05:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่จาก 50 Plus Holiday ที่ให้การต้อนรับ พร้อมติดป้ายชื่อและนำท่าน Check-in ที่เคาเตอร์ของสายการบิน Thai Airways

07:25 ออกเดินทางสู่กรุงไทเป โดยเที่ยวบินที่ TG 634

11:55 ถึงสนามบินนานาชาติไต้หวันเถาหยวน และนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 นำท่านเยี่ยมชมเมืองไทเป (Taipei City Tour) ไทเป หรือที่เรียกในสำเนียงจีนว่า ไถเป่ย เป็นเมืองหลวงของไต้หวัน แถมยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไต้หวันอีกด้วย แต่เดิมมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) เป็นภาษาโปรตุเกส เพราะชาวโปรตุเกสเคยเดิน เรือมาที่เกาะนี้ และชื่นชมเกาะแห่งนี้ว่า Ilha Formosa ซึ่งแปลว่า เกาะที่สวยงาม

15:30 จากนั้นนำท่านไปชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ (National Revolutionary Martyrs Shrine) ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารหาญกล้าที่เสียชีวิตจากการ ทำสงคราม สร้างขึ้นในปี 1969 ตัวอาคารหลักสร้างเลียนแบบจากพระราชวังไท่เหอ ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงในกรุงปักกิ่ง จุดเด่นอย่างหนึ่งของที่นี่คือ ทหารที่ยืนนิ่งเฝ้าอยู่ด้านหน้าประตู ใหญ่และด้านในหน้าตัวอาคาร ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเคร่งครัด โดยจะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรทุกๆ ต้นชั่วโมง คล้ายกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมในอังกฤษ และท่านจะได้ชม การเปลี่ยนกะของทหาร

16:45 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (The National Palace Museum) หรือที่เรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์กู้กง ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมของโบราณกว่า 7 แสนชิ้น ที่เจียง ไค เช็ค ขนย้ายมาจากพระราชวังกู้กงในประเทศจีน ตอนช่วงที่จีนกำลังทำสงครามกับญี่ปุ่น ที่แห่งนี้ได้รับยกย่องว่าเป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก ว่ากันว่า ข้าวของใน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีมากมาย นำมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงเป็นสิบปียังไม่ซ้ำกัน ซึ่งข้าวของที่นำมาจัดแสดงนั้นก็เป็นโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัตถุของชาวจีนโบราณทุกๆราชวงศ์ของจีนย้อนหลังไปถึง 5,000 ปีก่อน และโบราณวัตถุที่เป็นบรอนซ์ หยก เซรามิก รวมไปถึงเอกสารเก่าแก่ และภาพวาดต่างๆ ด้วย

18:00 รับประทานอาหารค่ำ

19:30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

อุทยานเหย่หลิว - เมืองเก่าจิ่วเฟิ่น - หอรำลึกเจียงไคเช็ค - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต

08:00 อุทยานเหย่หลิว (Yehliu Geological Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล จึงเกิดการเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล โดยมี เศษหินที่ผุพังและถูกน้ำพัดพามาสะสมเป็นชั้นๆ ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น หินรูปเห็ด หินรูปรองเท้านางฟ้า (Fairy shoes) แต่ที่เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ แห่งนี้ก็คือ หินเศียรราชินี (Queen’s Head)

10:30 เมืองเก่าจิ่วเฟิ่น (Jiufen Ancient Village) ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง ที่นี่เป็นแหล่งเหมืองทองเก่าโบราณ เคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม อดีตชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาปกครองเกาะไต้หวันนี้ ได้สร้างอาคาร สำนักงานสำหรับเหมืองทองคำ เมื่อทองคำหมดแล้วก็ได้ย้ายออกไปปล่อยให้เป็นเมืองล้าง เหมืองล้าง จนกระทั้งมีผู้กำกับ ภาพยนตร์มาใช้ฉากธรรมชาติ ต่างๆที่นี่ และนั้นก็กล้ายเป็นจุดเชื่อมผสานให้ ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น แห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 หอรำลึกเจียงไคเช็ค (The National Jiang Kai Shek Memorial Hall) ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมา เดิมที่นี่ใช้ชื่อว่าอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค แต่เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อด้วยสาเหตุทางการเมือง เจียง ไคเช็คเป็นผู้ก่อตั้งไต้หวัน เป็นหัวหน้าพรรค ก๊กมินตั๋ง และก้าวขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลแห่งชาติของประเทศจีน แต่หลังจากนั้นก็เกิดสงคราม กลางเมืองขึ้น พรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนของ เหมา เจ๋อตุง จึงต้องหนี ไป ตั้งรัฐบาลแห่งชาติและสาธารณรัฐจีนที่เกาะไต้หวัน และขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก ของไต้หวัน

18:00 รับประทานอาหารค่ำ

19:30 ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป มีร้านอาหารและรถเข็นขายอาหารมากมาย

21:00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ถนนคนเดินซีหมิงติง

09:00 นำท่านไปชมวิวที่ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ซึ่งรูปร่างตัวอาคารได้แรงบันดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีน ซึ่งมีส่วนที่ยื่นออกมาทุกๆ 8 ชั้น ในทางฮวงจุ้ยแล้ว เลข 8 ถือเป็นเลขมงคลของคนจีน ที่แทนความร่ำรวย รุ่งเรื่อง โชคลาภ ตึกไทเป101 มีจำนวนทั้งหมด 101 ชั้น และมีชั้นใต้ดินลึกลง ไปอีก 5 ชั้น นอกจากนี้แล้วยังมีความหมายว่า วันที่ 1 เดือน 1 คือ วันปีใหม่ เป็นวันที่ตึกนี้เริ่มเปิด ให้บริการ นับเป็นวันมงคลที่ได้เริ่มสิ่งใหม่ และเลข 0 เลข 1 เป็นเลขที่สื่อถึงความเป็นดิจิตอล

10:30 วัดหลงซาน (Lungshan Temple) หรือวัดเขามังกร เป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติ ยาวนาน ที่สุดในไทเป ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1738 เมื่อครั้งสงครามโลก วัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการทิ้งระเบิดพลาดเป้า พอสงครามยุติ ทางการจึงได้ทำการซ่อมแซมวัด บูรณะขึ้นใหม่ โดยการคัดสรรช่างระดับครู มาบูรณะวัดหลงซาน ซึ่งวัดนี้มีจุดเด่นเรื่องงานแกะสลักที่มีความ ละเอียดและสวยงามมาก

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีหมิงติง (Shopping Street Xhimenting) ชื่อของถนน มาจาก ยุคการยึดครองของญี่ปุ่น เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางประตูเมืองตะวันออกของไทเป จึงตั้งชื่อว่า ซีเหมินติง ที่นี่เป็นถนนคนเดินและย่านช๊อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของชาวเมืองไทเป และเป็น ถนนเส้นแรกของไทเปที่ถูกกำหนดให้เป็นถนนเดินเท้า เต็มไปด้วยร้านคาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือ, และ เสื้อผ้าเครื่องสำอาง รวมทั้งของกินมากมายอีกด้วย

18:00 รับประทานอาหารค่ำ

19:30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

หมู่บ้านพื้นเมืองอูไหล - ช้อปปิ้งที่ถนนอูไหล - นั่งรถไฟหัวกระสุน -เดินทางกลับกรุงเทพ

08:30 นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านพื้นเมืองอูไหล (Wulai Village) ซึ่งหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมือง ที่ยังหลงเหลืออยู่ และได้มีการเปิดหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญก็คือ ชนเผ่าไทยา (Tayal) ในหมู่บ้าน “อูไหล”(Wulai) ที่หมู่บ้านอูไหลที่อยู่นอกเมืองไทเป เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงบในบรรยากาศลูกทุ่งแบบไต้หวัน

10:00 ช้อปปิ้งที่ถนนอูไหล (Wulai Old Street) ที่ถนนแห่งนี้เต็มไปด้วย ร้านขายอาหารที่มี ทั้งของกินพื้นเมืองและของกินทั่วไป ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าเด่นๆ อย่าง เสื้อผ้า กระเป๋าพื้นเมือง ของฝากเล็กๆน้อยๆ รวมถึงร้านขายขนมอีกด้วย

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน

15:00 เดินทางไปยังสนามบินโดยรถไฟหัวกระสุน วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกรถไฟชนิดนี้อีกชื่อว่า "เกาเถี่ย" ที่แปลว่า รถไฟความเร็วสูง และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "THSR (Taiwan High Speed Rail)"

20:10 ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ TG 637

23:05 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

Photo Gallery
ข้อควรปฏิบัติและการจองทัวร์/ ตั๋วเครื่องบิน
ข้อควรปฏิบัติ
ในการพยุงผู้สูงอายุ
จองทัวร์
ได้ที่ตัวแทน
จองทัวร์
ONLINE
Top